stomatologia gdańsk


W gabinetach FRANKOWSKI-MALO CLINIC chirurgia zajmuje ważne miejsce. Posiadamy doskonale wyposażoną salę operacyjną. W sterylnych warunkach możemy przeprowadzić najbardziej skomplikowane zabiegi według sprawdzonych światowych procedur. Ich przebieg może być nagrywany i odtwarzany na ekranie monitora. Rejestry są dołączane do dokumentacji pacjenta.

Zajmujemy się chirurgią schorzeń zębopochodnych np. torbieli, zatrzymanych zębów mądrości, resekcją korzeni, ale też przygotowaniem szczęk do odbudowy protetycznej oraz implantacji poprzez procedury odbudowy kości.

Zabieg odbudowy kości stwarza warunki do wszczepienia implantów zębowych przy znacznych zanikach wyrostków zębodołowych. Przygotowujemy miejsce pod implanty zębowe podnosząc dno zatoki szczękowej tzw. sinus lift, czy przeprowadzając lateralizacje nerwu zębodołowego, czyli przesuwając go tak, aby móc bezpiecznie umieścić implant w żuchwie. 

Naszym wiodącym zabiegiem w zakresie odbudowy kości jest augmentacja grzbietu wyrostka zębodołowego kością własną pacjenta (autoprzeszczep).  Nieporównywalnie zwiększa to wskaźnik sukcesu tego zabiegu. 

 


Czym jest chirurgia ortognatyczna?

Chirurgia ortognatyczna pozwala pacjentom z wadami morfologicznymi poprawić profil twarzy np. cofnąć żuchwę, ukształtować okolice podnosową czy zlikwidować wystającą bródkę.


Oczywiście efekt końcowy korekty kostnej utrwalany jest stałym aparatem ortodontycznym poprawiającym ustawienie zębów i stabilizującym leczenie chirurgiczne we współpracy ze specjalistą ortodontą. Stosując nacięcia kortykotomii przy przesuwanych ortodontycznie zębach pomagamy ortodontom skrócić o połowę czas leczenia aparatami stałymi.

Do wszystkich zabiegów pacjent jest skutecznie znieczulany miejscowo lub ogólnie przez anestezjologa. Stosujemy osłonę antybiotykową szczególnie u pacjentów obciążonych chorobami współistniejącymi. Wspomagamy się hiloterapią czyli schłodzeniem miejsca operacji sprzyja to lepszemu gojeniu. Lasero i ozonoterapia znacznie zmniejsza dolegliwości pozabiegowe.

Rutynowo stosujemy piezo elektryczne urządzenie do cięcia kości tzw. piezosurgery zapewnia precyzję i pewność operatorowi. Pacjent jest chroniony przed uszkodzeniem tkanek miękkich np. nerwów, naczyń. Odpowiednie chłodzenie przeciwdziała przegrzaniu tkanek.

Dzięki diagnostyce tomografii komputerowej możemy dokładnie zaplanować zakres i przebieg interwencji chirurgicznej biorąc pod uwagę indywidualne warunki anatomiczne. Wszystkie podejmowane kroki mają na celu wytworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie, a chirurg wykona profesjonalnie zaplanowane zabiegi.

 Malo Clinic Gdańsk