Na wszystkie prace wykonane w FRANKOWSKI-MALO CLINIC udzielamy gwarancji. Musimy jednak przypomnieć, że Pacjent zachowuje gwarancję, gdy wypełnia 3 podstawowe warunki:
1. przynajmniej raz w roku przychodzi na kontrolę stomatologiczną
2. poddaje się zabiegom higieny jamy ustnej oraz
3. stosuje się do wskazówek lekarza.
*W uzasadnionych przypadkach kontrola gwarancyjna może być konieczna częściej niż raz do roku. W wyniku pojawienia się jakichkolwiek powikłań związanych z naszym leczeniem prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym lub doktorem Wiesławem Frankowskim


Gwarancje

  •  IMPLANTY objęte są 5 letnią gwarancją jeśli pacjent podejmuje kolejne etapy leczenia oraz realizuje wizyty kontrolne i higienizacyjne wyznaczone przez lekarza.
  •  UZUPEŁNIENIA PEŁNOCERAMICZNE (korony, mosty) objęte są 3 letnią gwarancją. Jeżeli istnieją braki zębowe powodujące przeciążenia odbudowy pacjent jest zobowiązany do poprawy warunków zgryzowych w ciągu pół roku. Jeżeli odstąpi od dalszego zaplanowanego leczenia okres gwarancyjny skracany jest do 6 miesięcy. U pacjentów z objawami bruksizmu obowiązuje 2 letni okres gwarancyjny z możliwością przedłużenia przy zastosowaniu szyno- terapii.
  •  ODBUDOWY NA METALU ceramiczne czy kompozytowe 3 lata gwarancji w wypadku zgryzu bez rozległych braków zębowych i przeciążeń wynikających ze współistniejącego bruksizmu.
  •  PROTEZY RUCHOME udzielana jest 2 letnia gwarancja. W przypadku znacznych braków zębowych okres jest skracany do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia po ich uzupełnieniu.
  •  WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE objęte są roczną gwarancją, jeśli w ocenie lekarza ząb odbudowywany nie jest nadmiernie przeciążony.
  •  WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE są objęte gwarancją 2 letnią, jeśli odbudowa nie jest nadmiernie ryzykowna np. z powodu zbyt rozległej odbudowy, gdy istnieją wskazania do odbudowy protetycznej. Jeśli w okresie gwarancyjnym konieczne jest leczenie kanałowe zęba pacjent ponosi koszt tego leczenia, a wypełnienie jest powtarzane w ramach gwarancji.

Nie podlegają gwarancji prace niosące ryzyko przetrwania wykonywane na życzenie pacjenta wbrew zaleceniom lekarza.

Nie dajemy gwarancji na odbudowy tymczasowe, w tym korony tymczasowe i protezy natychmiastowe.

 

UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

  •  odstąpienia od planu leczenia, wykonania części pracy, wykonania korekt poza naszym gabinetem
  •  nieprzestrzegania zaleceń lekarza tj. wizyt kontrolnych, wizyt higienizacyjnych.
  •  zniszczenia zęba leczonego np. złamania na skutek urazu, powikłan wynikających z powodu pogorszenia stanu ogólnego pacjenta np. zmiany diety, stany po chemioterapii.

W przypadku powstania powikłań w wyniku leczenia przeprowadzonego w naszej klinice, pacjent jest proszony o bezzwłoczny kontakt z nami celem ich zminimalizowania.

 

Malo Clinic Gdańsk