Planując leczenie, zawsze zaczynamy od rozmowy z pacjentem, zbieramy wywiad potwierdzony badaniem przedmiotowym. Na tym etapie konieczne jest wykonanie radiowizjografii, a w uzasadnionych przypadkach tomografii komputerowej (pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, który jest bezpieczny i spełnia normy Unii Europejskiej). Dzięki diagnostyce, oceniamy możliwości terapeutyczne: stan uzębienia, ukształtowanie szczęk, przebieg struktur anatomicznych np. nerwów. Można również wykryć obecność zmian chorobotwórczych, złamań korzeni, czy też ocenić poprzednie wyniki leczenia.
Stanowiąc zespół, konsultujemy podejmowane procedury tak, aby uzyskać optymalne rozwiązania poprawiające warunki zgryzowe i estetykę wyglądu. Razem decydujemy, jakie dodatkowe badania należałoby wdrożyć.


FRANKOWSKI-MALO CLINIC dysponuje najwyższej klasy aparatami diagnostycznymi. Jest to niezbędny warunek do utrzymania światowego poziomu leczenia. Sprzęt najnowszej generacji jest bezpieczny dla pacjenta. Lekarzowi pozwala to prawidłowo ocenić warunki w celu planowania leczenia.


Radiowizjografia cyfrowa umożliwia wykonanie zarówno zdjęć pantomograficznych jak i zdjęć cefalometrycznych w zakresie niezbędnym do aktualnie prowadzonych zabiegów – od ogólnej profilaktyki do bardziej skomplikowanych działań jak implantacja czy zabiegi chirurgiczne aż po analizę ortodontyczną. Dzięki nowoczesnemu systemowi elektronicznych czujników umieszczonych za kasetą z filmem zostaje rozpoznany profil pacjenta. Koryguje on nastawione parametry tak, aby uzyskać najlepszą równowagę pomiędzy kontrastem a zaciemnieniem zdjęcia. Możliwość doboru dokładnego zasięgu zdjęcia minimalizuje dawkę promieniowania RTG.

System wewnątrzustnej radiografii cyfrowej o zmniejszonej dawce promieniowania, pozwala na płynną i szybką obsługę. Lekarz może precyzyjnie ocenić stan zęba czy tkanek okołozębowych, dokonywać pomiary, oceniać wyniki leczenia w czasie zabiegu u pacjenta przy fotelu bez konieczności przechodzenia do innego pomieszczenia. Jest to konieczny warunek dobrego leczenia szczególnie w endodoncji.

Malo Clinic Gdańsk