SZKOLENIA W FRANKOWSKI-MALO CLINIC

Zapraszamy lekarzy na szkolenia z chirurgii preimplantologicznej oraz implantologii prowadzone przez znane autorytety. Opieramy się na osiągnięciach naukowych Ośrodka Osseointegracji Götteborg założonego przez Prof. Per-Ingvar Brånemark. Obecnie rozszerzamy zakres naszych kursów o procedury związane z zarządzaniem tkankami miękkimi i kością według szkoły Prof .P.M. Khoury.

OSTATNIE SZKOLENIA

  • „Odbudowa grzbietu wyrostka zębodołowego z użyciem kości własnej pacjenta” wg metody Prof. P.M. Khoury

Poziom zaawansowany, prowadzony przez Dr. David Wiss

  • „Leczenie bezzębia za pomocą implantów zygomatycznych”

Poziom zaawansowany, prowadzony przez Prof. Dr. Chantal Malavez

Harmonogram najbliższych szkoleń już wkrótce.

 

Malo Clinic Gdańsk